JSC «Center for International Programs»

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

8 (7172) 76 90 98
1

18 января 2016 г., 19:08

Инициатива о проведении досрочных выборов является рациональным и обоснованным решением – магистрант из КНР Р. Абдраев

В сложной экономической ситуации инициатива о проведении досрочных выборов в Мажилис парламента Республики Казахстан является рациональным и обоснованным решением. Таким мнением с корреспондентом BNews.kz поделился магистрант специальности «Филология. Лингвистика. Переводческое дело» Университета Фудань в КНР Руслан Абдраев.

«В сложной экономической ситуации, неблагоприятной внешней конъюнктуры, когда отмечается падение цен на углеводородное сырье, инициатива о проведении досрочных выборов в парламент Республики Казахстан является рациональным и обоснованным решением.

В этой связи для проведения новых экономических реформ, принятия вектора для вывода страны из сложившейся ситуации обновление депутатского корпуса, которым народ оказывает доверие, крайне необходимо. Я горд за свою страну тем, что решения принимаются сообща и оперативно, что позволяет своевременно отвечать новым вызовам, продиктованным временем», – сказал он.

По словам Абдраева, только сплоченным единым и дружным обществом казахстанцы смогут достичь национальной идеи «Мәңгілік Ел».

Надеюсь, проводимые меры позволят решить кризисную ситуацию и Казахстанская экономика планомерно войдет в благоприятный период.

30 ноября 2015 года Глава государства Н. А. Назарбаев в своем Послании народу Казахстана призывает граждан «жить по средствам», что весьма актуально. Также выработана антикризисная стратагема, придерживаясь которой, мы, народ Казахстана, единым дружным обществом пройдем испытания времени.

Трудности сплотят народ в единый монолит, что позволит нам достичь национальной идеи «Мәңгілік Ел», – сказал Р. Абдраев.

18 қаңтар 2016 ж., 18:09

Елімізде жүргізіліп жатқан реформаларды тез әрі тиімді іске асыру қажет – К.Әбенов

Елімізде жүргізіліп жатқан реформалар мен бастамаларды тез әрі тиімді іске асыру қажет. Бұл туралы Ұлыбританиядағы King’s College London университетінің «Экономика. Қаржы. Бухгалтерлік есеп және аудит» мамандығының магистранты Камил Әбенов, деп хабарлайды BNews.kz.

«Қазақстан Республикасы Парламент депутаттарының мерзімінен бұрын сайлауын өткізу бастамасы елімізде жүргізіліп отырған Елбасымыздың жаңа реформаларын дер кезінде енгізіп, оларды жүзеге асыру қажеттілігінен туындап отыр. Осыған орайда бұл шешім орынды деп санаймыз», – дейді К. Әбенов.

Оның айтуынша, бүгінгі таңдағы әлемдік қаржы дағдарысы, геосаяси жағдайдың нашарлауы мен тұрақсыздық Қазақстанға өз әсерін тигізіп отыр. Осы ретте, келеңсіз жағдайлардың алдын алып, оларға төтеп беру үшін мемлекетімізде жүргізіліп отырған аталмыш ірі бастамаларды тез әрі тиімді іске асыру қажет.

«Елбасымыздың «бес институционалдық реформаны жүзеге асырудағы 100 нақты қадамын» жаһандық және ішкі сын-қатерлерге жауап және сонымен бір мезгілде, жаңа тарихи жағдайларда елімізді дамыған мемлекеттердің отыздығына енгізу жөніндегі жоспары деп білеміз. Осы ұлт жоспары барша қазақстандықтардың, соның ішінде, «Болашақ» бағдарламасы бойынша шетелде білім алып жүрген студенттердің ортақ мақсатына, арманына айналды», – деп толықтырды ол.

«Мәжілістің қазіргі құрамы өзінің тарихи миссиясын орындап шықты деуге болады. Сонымен қатар, жаңа Мәжіліске Ұлт жоспарының заңнамалық базасын жүзеге асыру үшін жаңа көзқарасты адамдар қажет деп ойламыз. Бұл ретте, Елбасымыздың сенімін ақтап келе жатқан «Болашақ» бағдарламасының түлектері әбден болуы мүмкін. Біз – «Болашақ» бағдарламасының студенттері Елбасының қазіргі жүргізіп отырған саясатын қолдай отырып, әсіресе, жоғарыда айтылған бес институттық реформаны және «Нұрлы Жол» бағдарламасын сәтті орындап шықсақ, онда әлбетте Елбасы айтқан 30 елдің қатарына қосыла аламыз», – деп түйіндеді Камил Әбенов.

18 қаңтар 2016 ж., 17:34

​Дағдарыс жаңа бастамаларды жүзеге асыруға мүмкіндік береді – Д.Қаратаев

Дағдарыс елдегі бағдарламаларды дамытуға басқа қырынан қарап, жаңа бастамаларды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Бұл туралы Швейцариядағы Hotel Institute Montreux университетінің «Туризм саласындағы менеджмент; Қонақ үй менеджменті; Спорттық менеджмент» мамандығының магистранты Дидар Қаратаев айтты, деп хабарлайды BNews.kz.

«Қазіргі жаһандық экономиканың дағдарысқа ұшырауы көптеген мемлекеттің тұрақты дамуына айтарлықтай нұқсан келтіріп отыр. Осы бір дүниежүзілік дағдарыс елімізді де айналып өтпеді.

Тұрақты да, ұзақ мерзімді стратегиялық жоспары бар елімізге бұл үлкен сынақ болмақ. Алайда, бұл дағдарыс елдегі бағдарламаларды дамытуға басқа қырынан қарап, жаңа бастамаларды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Осы ретте Парламенттің мерзімінен бұрын сайлауын өткізу өте орынды болмақ. Бұл елімізде жүзеге асырылып жатқан реформалар мен бағдарламаларға тың серпін береді», – дейді Д.Қаратаев

Сонымен қатар, оның айтуынша, депутаттардың бастамасы жұдырықтай жұмылып, дағдарыспен күресуге көмектеседі.

«Мен, сол себепті, бұл мерзімінен бұрын сайлауды толықтай қолдаймын», – деп түйіндеді ол.

23 января 2016 г., 17:02

Досрочные выборы придадут еще большую динамику общественно-политическим процессам в стране – докторант из МГУ С. Нурбеков

Досрочные парламентские выборы в Казахстане придадут еще большую динамику общественно-политической жизни страны, а также дадут импульс новым идеям в парламенте. Такое мнение корреспонденту BNews.kz выразил докторант специальности «Журналистика. Связи с общественностью» МГУ имени М. В. Ломоносова Сакен Нурбеков.

«В настоящее время мировое экономическое хозяйство претерпевают сложные времена. Кризис, связанный с падением цен в сырьевом секторе ощутимо влияет на все сферы экономического развития. Эта мировая тенденция в данное время пока не имеет формулы стабилизации и поэтому встает остро вопрос об экономии средств государства, оптимизации бюджетных расходов, сосредоточении основных векторов развития в направлении выработки и реализации антикризисной стратегии.

В этой связи необходимость оперативного антикризисного реагирования позволяет уменьшить бюджетные издержки и создать единый цикл досрочных выборов, так как выборы будут идти и в парламент и в местные органы власти параллельно», – сообщил он.

По мнению докторанта из МГУ, проведение досрочных выборов депутатов позволит поднять дальнейший диалог между властью и гражданами страны на более качественный уровень.

«Досрочные парламентские выборы в Казахстане придадут еще большую динамику и общественно-политической жизни страны, а также дадут импульс новым идеям в парламенте, что позволит поднять дальнейший диалог между властью и гражданами на более качественный уровень.

На мой взгляд, принципиально и то, что досрочные выборы будут способствовать институционализации основ тех реформ, которые были заявлены в рамках Плана нации «100 конкретных шагов», – сказал С. Нурбеков.

23 января 2016 г., 14:16

Досрочные парламентские выборы обеспечат уверенность в завтрашнем дне – магистрантка МГУ Ж. Даткина

Проведение досрочных выборов позволят обеспечить казахстанцам уверенность в завтрашнем дне. Такое мнение корреспонденту BNews.kz выразила магистрантка МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности «Актерское искусство. Искусство эстрады; музыкальное искусство» Жибек Даткина.

«Полностью поддерживаю решение Главы государства о проведении внеочередных выборов депутатов Мажилиса парламента Республики Казахстан. Внеочередные парламентские выборы, по моему мнению, позволят безболезненно преодолеть временной лаг, который может негативно отразиться как на национальном бизнесе, так и в целом на развитии страны», – сообщила она.

По мнению магистрантки российского университета, только проведя досрочные выборы депутатов и маслихатов всех уровней возможно обеспечить реализацию пяти институциональных реформ.

«На мой взгляд, в условиях кризиса проведение досрочных выборов в Мажилисе парламента Республики Казахстан одновременно с выборами в местные маслихаты в 2016 году является правильным решением. Думаю, только так мы сможем обеспечить реализацию президентских реформ, а значит предсказуемость, порядок, уверенность в завтрашнем дне», – сказала Ж. Даткина.

23 января 2016 г., 13:16

Новый состав Мажилиса сможет оперативно включиться в практическую реализацию Плана нации – магистрант из США Р. Жексебайулы

Принятое Главой государства решение о проведении досрочных выборов депутатов Мажилиса парламента Республики Казахстан – логично и обосновано. Такое мнение корреспонденту BNews.kz выразил магистрант специальности «Юриспруденция» Университета имени Дж. Вашингтона в США Руслан Жексебайулы.

«В нынешней ситуации страны, я полагаю, что принятое Главой государства Нурсултаном Назарбаевым решение по просьбе депутатов Мажилиса логично и обосновано. Состав Мажилиса пятого созыва сделал все, чтобы подготовить законодательную основу для развития государства в соответствии с современными вызовами. Основные векторы развития заложены в Плане нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ». Новый состав Мажилиса сможет оперативно включиться в практическую реализацию этого стратегического документа», – сказал он.

Высказывая свое мнение, Жексебайулы особо акцентировал на то, что проведение выборов досрочно позволит значительно сократит нагрузку госбюджета.

«Кроме того, досрочные выборы позволят не затягивать на долгий период избирательный цикл, и это значительно сократит нагрузку на национальный бюджет для организации и проведения выборов, что в текущей ситуации является немаловажным для дальнейшего стабильного развития Казахстана», –  резюмировал Р. Жексебайулы.

24 января 2016 г., 11:13

Новый состав Мажилиса внесет свой вклад в достижение Плана нации – магистрант из США Н. Маханов

Обновленный парламент сможет дать развитию Казахстана новый импульс и с новыми силами и удвоенными темпами сможет провести страну через грядущий мировой кризис. Такое мнение корреспонденту BNews.kz выразил магистрант специальности «Информатика и информационные технологии» Университета имени Дж. Вашингтона в США Нурсултан Маханов.

«Я всецело поддерживаю решение о проведении досрочных выборов в Мажилис парламента Республики Казахстан.

Радует, что наши депутаты Мажилиса мыслят и принимают решения в соответствии с мировыми экономическими трендами. Убежден, что новый состав Мажилиса парламента в дальнейшем без отвлечения на другие процессы внесет свой вклад в достижение целей, предусмотренных в Плане нации «100 конкретных шагов», – сказал он

По словам магистранта, обновленный парламент сможет дать развитию Казахстана новый толчок.

«Уверен, что новый состав на основе базы, которая был подготовлена депутатами Мажилиса пятого созыва, сможет дать развитию Казахстана новый толчок и с новыми силами и удвоенными темпами сможет провести страну через грядущий кризис.

Я за досрочные выборы и как гражданин Казахстана обязательно приму участие в голосовании», – сказал Н. Маханов.

26 қаңтар 2016 ж., 09:18

Жапония университетінің магистранты: Жаңа Парламент жаңа экономикалық леп әкеледі

Қазақстандықтар жаңа Парламент жаңа леп пен экономикалық екпін әкеледі деп үміттеніп отыр. Бұл туралы BNews.kz тілшісіне «Болашақ» бағдарламасы бойынша Жапониядағы Токай университетінде білім алып жатқан Жанар Нұртөлеу әңгімелеп берді.

«Қазір бүкіл әлем елдері экономикалық қиыншылықтарды бастан кешіріп отыр. Міне, осыған қарамастан біздің елде Мәжіліс депутаттарына мерзімнен бұрын сайлау өткізу жоспарланып отыр. Бұндай жағдай басымызға түскен уақытта Мәжіліс депутаттары өздерінің тәжірибесі мен біліктілігін көрсететін нағыз кез деп ойлаймын», – дейді Ж.Нұртөлеу.

Оның пайымдауынша, бүгінгі күні заман ағымына ілесудің өзі батыл қадамдар мен кесімді шешімдерді талап етеді. Қазіргідей аса күрделі кезеңде ел тағдыры мен мүддесі жолында бар жауапкершілікті мойнына алуға шамасы мен қабілеті жететін білікті мамандар қажет.

«Біздің Парламентке, барлық деңгейдегі мәслихаттарға жаңаша ойлау жүйесін меңгерген, мемлекетшіл, білімді кәсіби мамандар келуі керек. Міне, сонда ғана қазақстандық арман – әлемдегі озық 30 елдің қатарына қосылу сынды асыл мұраттың жолында табысты еңбек етуге жағдай туады. Жаңадан келетін депутаттар өз салаларының нағыз мамандары, жаңа леп, жаңа экономикалық екпін әкелетініне үміттенемін», – дейді «Болашақ» стипендиаты.

Осылайша, қазақстандықтар жаңа Парламентке қиындықтарды шешу жолдарын заман талабына сай түсінетін депутаттар келуі тиіс деп есептейді. Бүкіл әлем жаһандық экономикалық өзгерістер алдында тұр, геосаяси жағдай тез арада жауап қайтаруды талап ететін дәл қазіргі кезде еліміз үшін тұрақтылық пен ертеңгі күнге деген сенім ауадай қажет.

​24 қаңтар 2016 ж., 16:30

Е. Нығмет: Экономикалық дағдарысқа төтеп беру үшін жаңа ой мен жаңа көзқарас қажет

Қазіргі әлемдік экономикалық дағдарысқа төтеп беру үшін жаңа ой мен жаңа көзқарас ауадай қажет. «Болашақ» бағдарламасы бойынша Жапониядағы Киото университетінде білім алып жатқан Ермек Нығмет осылай деп есептейді. Бұл ойын «Хирургия» мамандығының докторанты BNews.kz тілшісіне берген сұхбатында жеткізді.

«Қазіргі таңдағы әлемдік дағдарыс Қазақстанға өз ықпалын тигізбей қоймады. Бұл экономикалық дағдарысқа төтеп беру үшін жаңа ой, жаңа көзқарас ауадай қажет. Сондықтан, Парламент Мәжілісі депутаттарының кезектен тыс сайлауын бір ауыздан қолдауымыз тиіс деп санаймын. Елбасмыздың бес институционалдық реформаны іске асырудағы «100 нақты қадам» бағдарламасын дағдарысқа қарсы шаралардың шешім жолдары деп білемін және толығымен қолдаймын», – дейді Е. Нығмет.

Оның пайымдауынша, жаңа Мәжіліс Мемлекет басшысының реформаларын табысты жүзеге асыруға күш жұмсауы қажет.

«Депутаттардың жаңа құрамы өз кезегінде халқымыздың әлеуметтік жағдайын жақсартуға бағытталған Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлының қойған басты реформаларын іске асыруға күш салады деген үлкен сенім артылып отыр. Және әр қазақ азаматы Отанымыздың болашағы жарқын болатынына сенніммен қарап, өз еліне еңбек сіңіруге міндетті екенін естен шығармауы қажет», – деген пікірін білдірді «Болашақ» стипендиаты.

25 қаңтар 2016 ж., 10:26

«Болашақ» стипендиаты: Мәжіліс пен мәслихат сайлауын қатар өткізу – ең дұрыс шешім

Елбасының Мәжілісті таратып, төменгі палата депутаттарының сайлауын барлық деңгейдегі мәслихаттар сайлауымен бірге өткізу шешімін «Болашақ» бағдарламасы бойынша оқып жатқан жастар қолдап отыр. Қытайдағы Жяутон университетінің «Заң» мамандығының магистранты Нәзигүл Мақсұтқанның пікірінше, бұл қазіргі уақытта әлемде және елімізде қалыптасып отырған күрделі кезеңде өте дұрыс шешім. Бұл туралы ол BNews.kz тілшісіне айтты.

«Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша ҚР Парламентінің Мәжіліс депутаттары да және Қазақстан Республикасының маслихат депутаттары да жалпыға бірдей,тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы жүзеге асырылатыны белгілі, ал әрбір сайлау өткізуге мемлекеттің қыруар қаражат бөлу қажеттігі де баршаға мәлім. Сондықтан да Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжіліс депутаттарының өкілеттілік мерзімін уақытынан бұрын аяқтап, Қазақстан Республикасының маслихат депутаттарымен бірге сайлау өткізу ұсынысы, бүкіл әлемді толғандырып және тығырыққа тіреп отырған экономикалық дағдарыс кезеңінде жасалған өте тамаша ұсыныс. «Болашақ» бағдарламасы стипендиаты ретінде және заңгер ретінде аталған ұсынысты қолдаймын», – дейді Нәзигүл Мақсұтқан.

FaLang translation system by Faboba

2016 Все права защищены. © АО «Центр международных программ». При использовании материалов ссылка на сайт обязательна.
Создание и продвижение сайтов в Астане — ABC Design