«Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ

ҚҰЖАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ:

8 (7172) 76 90 82  76 90 84  24 93 85  24 93 86.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ:

8 (7172) 76 90 98

1

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ «БОЛАШАҚ» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТИПЕНДИЯСЫН ТАҒАЙЫНДАУ ҮШІН ҮМІТКЕРЛЕРДІҢ ҚҰЖАТТАРЫН ДАЙЫНДАУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚТАР

(Конкурстық құжаттарды дайындау алдында осы нұсқаулықтармен

мұқиат танысып алғандарыңыз абзал)

I. ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР

1.1. Үміткердің жеке ісі пластикалық тезтікпеде ұсынылуы тиіс. Тізімге енгізілмеген құжаттар іс жүргізуге қабылданбайды.

1.2. Академиялық оқу/тағылымдама өту үшін үміткерлер тапсыратын құжаттар (әр құжат міндетті түрде төменде ұсынылған тәртіппен орналастырылуы керек):

 • Үміткердің сауалнамасы;
 • Жұмыс орнын сақтау шартымен маман даярлауға жұмыс берушінің тапсырысы («өз бетімен түскендер» санатынан басқалары);
 • Уәждемелік хат;
 • Жеке куәліктің және төлқұжаттың түпнұсқасы мен көшірмесі (құжаттардың түпнұсқасы салыстырғаннан кейін үміткерге қайтарылады);
 • Жұмыс берушінің ұсыным хаты («өз бетімен түскендер» санатына арналған);
 • Қосымшасымен бакалавр немесе маман дипломының түпнұсқасы мен көшірмесі(құжаттардың түпнұсқалары салыстырғаннан кейін үміткерге қайтарылады);
 • 0-82/у медициналық анықтамасы;
 • Еңбек қызметін растайтын құжаттардың, сондай-ақ аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы үзіндінің түпнұсқалары мен көшірмелері (құжаттардың түпнұсқалары салыстырғаннан кейін үміткерге қайтарылады);
 • Мемлекеттік немесе орыс тілдеріне нотариалды куәландырылған аудармалары бар академиялық оқуға/тағылымдамаға тіркелгені туралы растайтын құжаттар («өз бетімен түскендер», «тағылымдама» санаттарына үміткерлерге арналған);
 • Тағылымдамаға жіберетін және қабылдайтын ұйымдар бекіткен талаптарға сәйкес құрылған тағылымдамадан өту бағдарламасы («тағылымдама» санатына үміткерлерге арналған);
 • Шетелдің жетекші жоғары оқу орнымен келісілген жеке оқу жоспары (философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін алуға «өз бетімен түскендер» санатына арналған);
 • Бар болған жағдайда, тиісті белгіленген ең төменгі талаптармен шет тілі бойынша емтихан тапсыру туралы нақты ресми сертификаттың түпнұсқасы мен көшірмесі (құжаттардың түпнұсқалары салыстырғаннан кейін үміткерге қайтарылады);
 • Бар болған жағдайда, тиісті белгіленген ең төменгі талаптармен мемлекеттік тіл бойынша емтихан тапсыру туралы нақты ресми сертификаттың түпнұсқасы мен көшірмесі (құжаттардың түпнұсқалары салыстырғаннан кейін үміткерге қайтарылады);
 • үміткер жеке өзі құжаттарын тапсыра алмаған жағдайда, оның өкілінің нотариалды куәландырылған сенімхаты ұсынылады.

II. ҚҰЖАТТАРҒА ТАЛАПТАР

2.1. САУАЛНАМА

Осы нұсқаулықтар «Болашақ» халықаралық стипендиясына үміткерлердің сауалнаманы толтыру кезінде қателіктер жібермеуі мақсатынада қолдануға арналған.

 • Сауалнама қатаң түрде белгіленген нысанда мемлекеттік немесе орыс тілінде толтырылуы керек;
 • Сауалнаманың барлық бөлімдерін толтыру міндетті болып табылады. Ақпарат болмаған жағдайда сол жолға сызықша «-» қою қажет;
 • Сауалнаманың барлық парақтары баспа әріптерімен қолмен толтырылуы тиіс;
 • Сауалнама сұрақтарына жауаптар сол үшін бөлінген бағандарда болуы қажет;
 • Сауалнама грамматикалық және орфографиялық жағынан дұрыс ресімделуі тиіс;
 • Сауалнамада жазылған фактілер мен ақпараттардың сәйкессіздіктері немесе дұрыс еместігі анықталған жағдайда, үміткер конкурсқа қатысудан оның кез келген кезеңінде шығарылуы мүмкін;
 • Сауалнама тегін таратылады және оның көшірмесін түсіруге болады.

Сауалнаманың бірінші бетінде арнайы бөлінген орынға Сіздің 3,5 ×4,5 сантиметр көлеміндегі түрлі түсті фотосуретіңіз (сауалнама толтыру сәтінде фотосуреттің түсірілген мерзімі бір жылдан аспауы тиіс) жапсырылуы тиіс.

Кеңсе желімімен желімделгеннен басқа, фотосуреті жапсырылмаған, степлермен немесе басқа да тәсілдермен бекітілген сауалнамалар қарауға қабылданбайды.

Сауалнаманың әрбір беті нөмірленуі және парақтың төменгі оң жағына өз қолының қойылуы тиіс.

Сауалнаманың соңғы бетіне күні мен үміткердің қолы қойылады; күнді құжаттарды тапсыру сәтінде көрсету керек.

2.2. ЖҰМЫС БЕРУШІДЕН ТАПСЫРЫС

Тапсырыс маманның конкурсқа қатысуына жеке жолдаманы білдіреді. Тапсырыста жіберетін ұйымдағы жұмыс өтілі, маманның позициясы, сонымен қатар сол маманға қысқаша ұсыным жазылуы тиіс.

Шығыс нөмірі мен күні қойылған тапсырысқа басшының аты-жөні және лауазымы көрсетіле отырып, жіберетін ұйымның бірінші жетекшісі қол қоюы және мөр қойылуы қажет.

Тапсырыстың үлгілік бекітілген нысаны «Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ-ның ресми сайтында орналасқан.

2.3. УӘЖДЕМЕЛІК ЖӘНЕ ҰСЫНЫМ ХАТ

Уәждемелік хат – бұл еркін нысанда жазылатын шығарма, онда таңдап алынған мамандық пен оқу елінің пайдасына дәлелдер мен дәйектемелер келтіру арқылы Сіздің жеке көзқарасыңыз бен пікірлеріңіз қамтылады.

Уәждемелік хат жазған кезде мынадай талаптарды ескеру қажет:

 • уәждемелік хат А4 форматтағы қағазға 2 бетке дейінгі көлемде стандартты жолдармен (2 см.) басып шығару қажет;
 • 1,5 жоларалық интервалмен Times New Roman 14 қаріпі;
 • уәждемелік хат соңында толтырылған күні мен жеке қол міндетті түрде қойылуы керек.

Уәждемелік хаттың кіріспе бөлімінде өзіңіз туралы қысқаша ақпаратты жазуыңыз керек, бұл ретте мынадай сұрақтарға назар аударған абзал:

 • Неліктен Сіз осы конкурсқа қатысуға шешім қабылдадыңыз?
 • Сіз табысқа және алдыңызға қойған мақсаттарға жету үшін не істер едіңіз?
 • Сіздің мектептегі, жоғары оқу орнындағы, еңбек және қоғамдық қызметтегі жеке жетістіктеріңіз қандай?
 • Оқу елін таңдауға не негіз болды және сол елдің білім беру жүйесі мен сапасы туралы Сіздің пікіріңіз қандай?

Уәждемелік хат жазу барысында негізгі бөлімде мынадай сұрақтарға жауап беру қажет:

 • Неліктен осы мамандықты таңдадыңыз, бұған Сізді не (мәртебе, кәсіпке қызығушылық, қабілет, еңбекақы молдығының мүмкіндігі, отбасылық дәстүр) итермеледі?
 • Қызықтырып отырған мамандық туралы қажетті ақпаратты қайдан алдыңыз?
 • Өз ісінің шебері болу үшін қандай қасиеттер болу керек?
 • Мемлекетіміздің дамуына қандай үлесіңізді қосасыз?

Қорытындыда «Болашақ» халықаралық стипендиясы туралы өз ойыңызды жазыңыз.

Ескерту: Шетелдік жоғары оқу орнына өз бетімен түскен адамдар қосымша түрде осы оқу орнын таңдау себептерін, осы университеттің ресми және бейресми халықаралық (ұлттық) рейингтердегі орны туралы жазуы тиіс.

Ұсыным хат үлгісіне талаптар.

-          Көлемі-2 бетке дейін;

-          Шрифт –Times New Roman, жоларалық интервал-1,5;

Ұсыным хаттарын жазуға қойылатын талаптар

Ұсыным хаты мазмұнына қарай кіріспе, негізгі және қорытынды бөлімдерден тұруы қажет.

Кіріспе бөлім:

Мұнда автор өзі жайлы қысқаша ақпарат, өз лауазымын белгілейді,

ұсынылған үміткерді қаншалықты ұзақ білетіндігі және кім ретінде танитынын белгілейді.

Негізгі бөлім:

Үміткердің академиялық және/немесе кәсіби ерекшелігінің сипаттамасы. Үміткердің әрбір бөліп белгілеген ерекшелігін өмір фактілерінен растау ұсынылады.

Қорытынды:

Автор үміткерді «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау үшін өте жақсы кандидат деп есептейді.

Аталған құжат ұсынымдық сипатты білдіреді және бірінші басшының қолы қойылғаннан кейін ресми бланкіде ресімделеді және мөр қойылады.

2.4. ЖЕКЕ КУӘЛІКТІҢ ЖӘНЕ ПАСПОРТТЫҢ ТҮПНҰСҚАСЫ МЕН КӨШІРМЕСІ

Конкурсқа қатысу үшін міндеті түрде жеке куәліктің және паспорттың көшірмесін ұсыну қажет. Құжаттардың түпнұсқасы салыстырғаннан кейін үміткерге қайтарылады.

2.5. ЖҰМЫС БЕРУШІНІҢ ҰСЫНЫМ ХАТЫ

Аталған құжат ұсынымдық сипатты білдіреді және бірінші басшының қолы қойылғаннан кейін ресми бланкіде ресімделеді және мөр қойылады.

2.6. ЖОҒАРЫ БІЛІМІ ТУРАЛЫ ҚҰЖАТ ПЕН ОНЫҢ ҚОСЫМШАСЫНЫҢ НОТАРИАЛДЫ КУӘЛАНДЫРЫЛҒАН ТҮПНҰСҚАСЫ МЕН КӨШІРМЕСІ

«Болашақ» халықаралық стипендиясына үміткерлер қосымшасы бар дипломының (бакалавр, маман) түпнұсқасы мен көшірмесін ұсынуы тиіс. Құжаттардың түпнұсқасы салыстырғаннан кейін үміткерге қайтарылады.

Диплом көшірмесінің оң жақ жоғарғы бұрышында жүздікке дейін дөңгелектелген GPA (немесе қосымшасы бойынша орташа балды) қызыл сиямен жазылуы керек.

Тағылымдамадан өту үшін конкурсқа қатысатын үміткерлер қосымшаны тапсырмайды.

Шетелдің білім беру ұйымында оқыған жағдайда – білімі туралы құжатты тану және нострификациялау туралы куәліктің нотариалды куәландырылған көшірмесі не Заңның 39-бабының 5-тармағында белгіленген ерекшеліктерді есепке алып, білімі туралы құжатты тану туралы өзге құжаттың көшірмесі.

2.7. ШЕТЕЛГЕ ШЫҒАТЫН АДАМДАР ҮШІН ДЕНСАУЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ ТУРАЛЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ АНЫҚТАМА

«Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау үшін үміткерлер шетелге шығатын адамдар үшін денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органдар белгілеген 0-82/у нысаны бойынша денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтаманы ұсынуы керек.

2.8. ЕҢБЕК ҚЫЗМЕТІН РАСТАЙТЫН ҚҰЖАТТЫҢ ТҮПНҰСҚАСЫ ЖӘНЕ КӨШІРМЕСІ

Қызметкердің еңбек қызметін растайтын құжаты ретінде мыналардың кез келгені болуы мүмкін:

 1. еңбек кітапшасы;
 2. жұмыс берушінің күні туралы белгісі бар еңбек шарты және оны тоқтату негіздемесі;
 3. жұмыс берушінің еңбек шартын жасау және тоқтату негізінде еңбек қатынастарының туындауы мен тоқтатуын растайтын актілерден жазбасы;
 4. жұмысшыларға еңбекақы төлеу ведомостынан жазба;
 5. басшы қол қойған, ұйымның мөрімен не нотариалды куәландырылған қызметтік тізім (жұмыс, жұмысшының еңбек қызметі туралы мәліметтер тізбесі);
 6. жұмысшының еңбек қызметі туралы мәліметтері қамтылған мұрағаттық анықтама;
 7. ұсыну үшін міндетті түрде тапсыратын —жинақтаушы зейнетақы қорынан аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы жазба немесе аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан жазба немесе өндірістік әлеуметтік төлемдер туралы әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорынан мәліметтер.

2.9. ӨЗ БЕТІМЕН ТҮСКЕН НЕМЕСЕ ШЕТЕЛДІҢ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА ОҚИТЫН ҮМІТКЕРЛЕР қосымша түрде мыналарды тапсырады:

Бағдарламаны, мамандықты және оқу кезеңін көрсете отырып, шетелдік жоғары оқу орнына академиялық оқуға шартсыз түскендігін растайтын құжаттардың нотариалды куәландырылған мемлекеттік немесе орыс тіліне аудармасы бар көшірмелері (қаржылық шарттарды және философия докторы (PhD), бейіні бойынша докторы дәрежесін алу үшін, резидентурада оқу үшін түскен адамдар үшін – шетел тілін білу деңгейін талап ететін деңгейге дейін арттыру жөніндегі шарттарды қоспағанда).

Бар болған жағдайда, шетелдің жоғары оқу орны берген үлгерімі туралы ресми құжат/мамандығын, курсын (оқу жылын), оқу нысанын, осы оқу орнында пайдаланылатын бағалар жүйесі туралы ақпаратты, сондай-ақ мемлекеттік немесе орыс тіліне нотариалды куәландырылған аудармасы бар осы оқу орнындағы ағымдағы үлгерімінің орташа балы көрсетілген белгіленген үлгідегі анықтама.

МЕДИЦИНА МАМАНДЫҚТАРЫ ЖӘНЕ ӨНЕР САЛАСЫНДАҒЫ МАМАНДЫҚТАР БОЙЫНША ҮМІТКЕРЛЕР «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындауға үміткерлерді іріктеу қағидаларының 13-тармағының 4) тармақшасына сәйкес, магистр, философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін алу, резидентурада оқу үшін төмендегі өлшемдердің үш және одан көп мамандандырылған шетелдік жоғары оқу орнының сәйкестігін растау үшін құжаттарды ұсынуы керек:

 • бір жылда кемінде басып шығарылған 3 оқу құралын, монографиялар, авторлық куәліктер шығару;
 • соңғы 10 жылда сол оқу орнының оқытушылары мен студенттерінің қатысуымен өткізілген ұлттық және халықаралық мәні бар жобалардың және/немесе трансұлттық компаниялардың іске асырылған кемінде 3 ірі жобасының болуы;
 • бір жылда халықаралық және ұлттық деңгейде сол оқу орнының оқытушылары мен студенттерінің қатысуымен кемінде 50 концерт/қойылым немесе 10 конференция/көрме өткізу;
 • сол оқу орнының халықаралық және/немесе мемлекеттік/ұлттық аккредитациядан өткендігін растайтын құжаттың болуы;
 • сол оқу орнының базасында клиниканың, зертхананың немесе зерттеу орталықтарының болуы;
 • сол оқу орнының мамандандыру саласындағы кемінде 1 ұлттық және/немесе халықаралық сыйлығының болуы.

ТАҒЫЛЫМДАМАДАН ӨТУ ҮШІН ҮМІТКЕРЛЕР тағылымдамаға қабылдайтын ұйымның шартсыз шақыртуын (қаржылық шарттар мен шет тілін білу деңгейін талапқа дейін арттыру шартын қоспағанда) растайтын құжаттардың көшірмелерін ұсынулары қажет. Шақыртуда Басым мамандықтар тізбесіне сәйкес мамандық, ғылыми тағылымдамадан өту мерзімдері, құны (толық есептелген) және тілдік дайындықтан өту қажет болған жағдайда, үміткер тілдік курстардан өткеннен кейін алатын деңгейі көрсетілуі керек.

Бұл ретте көрсетілген құжаттардың мемлекеттік немесе орыс тілдерінде нотариалды куәландырылған аудармалары ұсынылуы тиіс.

2.10. ТАҒЫЛЫМДАМАДАН ӨТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Бағдарлама тағылымдамаға үміткерлерге ұсынылады және оның мазмұнына қойылатын талаптарға сәйкес құрылады. Оған сонымен қатар жоспарланған іс-шараларды өткізу мерзімдері, пайдаланылатын әдістер мен технологиялар көрсетілетін қосымша бірге беріледі. Бағдарлама тағылымдамаға жіберетін және қабылдайтын ұйымдармен келісілуі және бекітілуі тиіс.

Тағылымдамадан өту бағдарламасына талаптар «Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ ресми сайтында орналастырылған.

2.11. ЖЕКЕ ОҚУ ЖОСПАРЫ

Жеке оқу жоспары (ЖОЖ) оқу кезеңі көрсетіле отырып, жоғары оқу орнының ғылыми жетекшісімен толтырылады. ЖОЖ университеттің ресми бланкінде ұсынылып, эдвайзердің қолымен куәландырылуы тиіс.

ЖОЖ мамандығы бойынша жалпы оқу жоспарының талаптары негізінде және оған сәйкес құрылады.

ЖОЖ-да мыналар жазылуы керек:

 • толтырылған күні;
 • студенттің ТАӘ;
 • жоо атауы;
 • бағдарламасы;
 • мамандығы;
 • дәреже алу үшін ең төменгі кредиттер саны – жалпы оқу жоспарына сәйкес келуі қажет (семестрлер бойынша жүктемені тең қамтамасыз ету үшін семестрлер санына бөлу қажет);
 • семестрлердің басталу және аяқталу күні;
 • оқудың толық бағдарламасының аяқталу күні;
 • эдвайзердің ТАӘ және байланыстары.

ЖОЖ шаблоны «Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ ресми сайында «Стипендиатқа» бөлімінде орналастырылған.

2.12. ШЕТ ТІЛІН БІЛУ СЕРТИФИКАТЫ

Бар болған жағдайда, шет тілінен емтихан (TOEFL немесе IELTS, DALF/DELF, DSH және т.б.) тапсырғаны туралы нақты ресми сертификаттың түпнұсқасын және көшірмесін ұсынуы (құжаттардың түпнұсқалары салыстырғаннан кейін үміткерге қайтарылады), сондай-ақ «Болашақ» халықаралық стипендиясына үміткердің сауалнамасының белгіленген бағанында тесттің ресми нәтижелерін көрсетуі керек.

2.13. МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІ БІЛУ СЕРТИФИКАТЫ

Бар болған жағдайда, үміткерлер белгіленген талаптарға сәйкес келетін нәтижелермен мемлекеттік тіл бойынша емтихан тапсыру туралы белгіленген нысандағы нақты қолданыстағы ресми сертификаттың түпнұсқасын және көшірмесін (құжаттардың түпнұсқалары салыстырғаннан кейін үміткерге қайтарылады) ұсынуы қажет, сондай-ақ «Болашақ» халықаралық стипендиясына үміткердің сауалнамасының белгіленген бағанында тесттің ресми нәтижелерін көрсетуі керек.

2.14. СЕНІМХАТ

Егер үміткер өзі келіп құжаттарын тапсыра алмаса, өкіліне нотариалды куәландырылған сенімхатты ұсынуы қажет.

 Құжаттарды тапсыру 3 (үш) тәсілмен жүргізіледі:

1) Астана қ., Орынбор көш., «Алтын Орда» БО, 5-қабат, 507-каб. мекенжайы бойынша орналасқан «Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ-ға өз қолымен;

2) сканерден өткен көшірмесі www.e.gov.kz«Электронды үкімет» порталы арқылы;

3) түпнұсқасы «Халыққа қызмет көрсету орталықтары» арқылы.

Құрметті үміткерлер! Мыналарды ерекше назарға алып:

—  құжаттарды сканерден жоғары сапада өткен деңгейде ұсынуды;

—  көрсетілетін қызметті алушының жеке деректерін дұрыс толтыруды;

—  құжаттарды ХҚКО БАЖ базасында тиісті қосымша парақтарға бекітуді қамтамасыз етулеріңізді сұраймыз.

Табыстар тілейміз!

FaLang translation system by Faboba

2016 Все права защищены. © АО «Центр международных программ». При использовании материалов ссылка на сайт обязательна.
Создание и продвижение сайтов в Астане — ABC Design